Supreme Dan Refiner of Realms

Supreme Dan Refiner of Realms

 • 2.5 / 5 ( 12 votes )

  SUMMARY

  Dahil sa kanyang natatanging tadhana, madaming nakasalamuha si Jeter Lee na mga Diyosa at ng Demoness kung saan ay natanggap ang kanilang walang kapantay na pamana, mga divine pulse, ultimate martial arts, at transendent alchemy techniques, na nagbigay sa kanya ng magandang paglalakbay sa mundo ng cultivation.

  Ito ay kuwento ng paglalakbay ng isang natatanging alchemist tungo sa rurok ng pag gawa ng mga mahimalang mga pills o dan.

  Chapter List

  Same Author